Sales Baseline Scan

Er zijn redenen genoeg waarom het verstandig of zelfs noodzakelijk is om uw salesorganisatie eens onder de loep te nemen. Nieuwe doelstellingen, interne reorganisaties of verandering van uw markt kunnen zorgen voor andere salesresultaten. De Sales Baseline Scan is een gestructureerde aanpak om te bekijken op welke wijze we uw salesresultaat kunnen verhogen.

Deze scan is bedoeld ter bepaling van de huidige situatie en brengt de sterke punten van uw salesorganisatie in kaart en de verbeterpunten. Het resultaat van de Sales Baseline Scan is een helder en praktijkgericht plan van aanpak. Hiermee kunnen wij samen met u daadwerkelijk meer resultaat uit uw salesactiviteiten gaan halen.

Sales Baseline Scan

We starten met een analyse van uw salesstrategie, salesprocessen, mensen en middelen. We maken als het ware een foto van uw salesorganisatie om te weten waar u nu staat en om de potentiële verbeteringen te bepalen. Tijdens deze analyse praten we met iedereen die met sales te maken heeft binnen uw organisatie. Daarnaast betrekken we alle informatie die direct óf indirect invloed heeft op uw salesresultaat. Onze bevindingen presenteren wij aan u en uw mensen in een workshop.

Uw kansen, onze aanpak en de tijd die we samen denken nodig te hebben, leggen we daarna vast in een helder en praktijkgericht plan van aanpak. Een plan dat voor iedereen begrijpelijk is en daarom direct toepasbaar is. U kunt zelf beslissen welke onderdelen u zelf, uw eigen mensen of door ons wilt laten uitvoeren. Wij ondersteunen u gedurende het gehele traject met onze kennis en ervaring.