Te positieve business case

16 april 2009

In de Computable van 16 april 2009 stond het volgende artikel: “Te positieve business case komt door eigenbelang”.

PositiefDat business cases regelmatig te positief worden ingeschat, komt doordat er te veel mensen een belang bij hebben. Een ict-leverancier wil een goede business case maken, zodat voor zijn software wordt gekozen. Een projectmanager hoopt op een snelle start van het project. Dat zeggen Computable-experts. Een oplossing is dat de business case wordt opgesteld door een onafhankelijk persoon, iemand die geen belang heeft bij het doorgaan van het project.“  Kijk hier voor het volledige artikel.

Met de voorgestelde oplossing (het opstellen van een business case door een onafhankelijk persoon) ben ik het totaal niet eens. Ik heb daar het volgende commentaar op gegeven:

Het opstellen van een business case is geen garantie voor een goed project.
Als een opdrachtgever zijn opdrachtgeverschap niet serieus neemt en een leverancier kost wat het kost gaat voor het binnenhalen van de opdracht (korte termijn), dan willen we elkaar dus allemaal voor de gek houden. Daar is geen business case voor nodig.

Het aanwijzen van een onafhankelijke derde persoon voor het opstellen van een business case vind ik nu het toppunt van polderen. De volgende stap is het opstellen van een onafhankelijke commissie die deze goede man/vrouw weer gaat beoordelen….

Een nieuwe onafhankelijk persoon is dus geen oplossing. Dat is het verplaatsen van het echte probleem. De belangen van beide partijen komen dan uiteindelijk weer bij deze derde persoon terecht die vervolgens wel heel stevig in zijn schoenen moet staan om niet mee te gaan met de “eisen” van zijn partijen.

Als een opdrachtgever wil voorkomen dat hij een te rooskleurig traject verkocht krijgt, zal hij ten eerste zelf realistisch moeten zijn. Dat betekent weten wat je nodig hebt en weten wat dat reëel genomen kost. Een oud gezegde zegt “If you pay peanuts, you get monkeys”.

En als je als opdrachtgever niet de juiste kennis hebt, dan zal je de juiste kennis in huis moeten halen. Daarmee kunnen de aanbiedingen van de leveranciers op de juiste waarde worden geschat.

Professioneel opdrachtgeverschap kan er ook voor zorgen dat het project na gunning ook goed aangestuurd wordt en dat de leverancier levert wat hij belooft.

Sander Maarleveld
ALECT