Europese Aanbestedingen winnen

Europese aanbestedingen zijn over het algemeen lange, arbeidsintensieve trajecten. ALECT heeft veel ervaring met (inschrijven op) tenders en aanbestedingen. Laat u dus niet afschrikken! Wij helpen uw organisatie met een succesvolle inschrijving en dragen onze kennis aan u over, zodat uw organisatie het de volgende keer zelf kan.

Herkent u onderstaande vragen:

  • Hoe verloopt een tender / aanbesteding en waar moeten we op letten?
  • Wanneer is het (on)verstandig om in te schrijven op een (Europese) aanbesteding?
  • Hoe kunnen we (meer) aanbestedingen winnen?
  • Wat zijn de Europese aanbestedingsregels?
  • Hoe kunnen we ons onderscheiden in een (Europees) aanbestedingstraject?

Wat kan ALECT voor u betekenen?

aanbesteding

  • ALECT adviseert en begeleidt uw organisatie bij het gehele aanbestedingstraject.
  • Wij stellen samen met u de winstrategie op en werken deze uit in het aanbestedingsdocument.
  • We maken u attent op de belangrijkste aandachtspunten en procedures van de aanbesteding / tender en helpen u te voldoen aan de gestelde eisen.
  • Wij beoordelen uw inschrijving vóórdat deze naar de klant wordt verstuurd en geven concrete tips en adviezen voor verbetering.
  • Wij dragen de kennis over aan uw organisatie, zodat u de volgende aanbesteding zelf kunt aanpakken.

Desgevraagd verzorgen wij ook een in-company workshop Europees Aanbesteden.

Het resultaat is dat uw inschrijving volledig voldoet aan de inschrijvingseisen, dat u een grotere kans maakt de opdracht te krijgen én dat uw organisatie de volgende keer zelf in staat is succesvol in te schrijven op een aanbesteding.